Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

ΠΩΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΚΕΡΔΗ ΤΟ HILTON. ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ...

Η ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.Ε (ATHENS HILTON) είναι θυγατρική της ALPHA GROUP INVESTMENTS LTD, με έδρα την Κύπρο, η οποία είναι με τη σειρά της 100% θυγατρική της ALPHA BANK A.E.

 Μετοχικά τα ποσοστά αναλύονται α) ALPHA GROUP INVESTMENTS LIMITED , ποσοστό συμμετοχής 89,771%. β) ΙΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ποσοστό συμμετοχής 1,875%. γ) ΩΚΕΑΝΟΣ Α.Τ.Ο.Ο.Ε., ποσοστό συμμετοχής 1,875%. δ) ΑLPHA ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε., ποσοστό συμμετοχής 1,875%. ε) IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LTD, ποσοστό συμμετοχής 1,875%.

Ο κύκλος εργασιών για το α’ εξάμηνο παρουσίασε αύξηση (12.729.000 ευρώ έναντι 10.996.000 ευρώ της περσινής περιόδου). Σε αυτό συντέλεσε η αύξηση της  πληρότητας που διαμορφώθηκε σε 56,8%, έναντι 48,5% το 2012 και η αύξηση στη μέση τιμή σε € 141,00 έναντι € 139,00 το 2012 και το Rev.P.A.R. σε € 80,00 έναντι € 67,00 το 2012 . 

Η περσινές ζημιές α’ εξαμήνου ήταν 2.495.000 ευρώ.

 Πως ήρθαν τα φετινά κέρδη ύψους 1.851.000 ευρώ;


 Απλά όπως το επιτρέπουν οι «ακολουθούμενες λογιστικές αρχές» πέρασε «την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων κατά το ποσό των Ευρώ 2.959.000 με αντίστοιχη καταχώρηση ως όφελος φόρου εισοδήματος στην ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου». 

Όμορφα και ωραία. Βλέπετε είναι χρονιά που η νύφη θα βγει στο κλαρί θέλει δεν θέλει. Μάλιστα στο «πλαίσιο βελτιώσεως των υπηρεσιών του ξενοδοχείου ευρίσκονται σε εξέλιξη σειρά εργασιών για την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου του εστιατορίου Βυζαντινό». Τι είπες τώρα.

Τώρα τον Οκτώβριο του 14 πρέπει να εξοφληθεί ένα ομολογιακό ύψους 69.999.000 ευρώ από την Alpha και άλλο ένα μυριάκι και αυτό ομολογιακό, από την ALPHA BANK LONDON LIMITED. Άλλα 3.000.000 ευρώ δόθηκαν φέτος από την Alpha «από ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό για την εξυπηρέτηση συμβατικής της υποχρέωσης προς τις αγοράστριες εταιρίες (!), από την πώληση και μεταβίβαση της πρώην θυγατρικής μας Εταιρίας (!) Τουριστικά Θέρετρα Α.Ε.» (δεν κατάλαβα από ποια τσέπη βγήκαν και σε ποια μπήκαν για την «κρατική» Alpha)

Μια μικρή λεπτομέρεια. Από την 30η Νοεμβρίου 2012, με την τροποποίηση του από 30/09/2004 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού
δανείου  με εκδότρια την ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.Ε οι απαιτήσεις των ομολογιούχων κατά της εκδότριας έναντι του χρέους καλύπτονται με προσημείωση υποθήκης πρώτης σειράς ποσού Ευρώ 84 εκατομμυρίων, επί του οικοπέδου και του επί αυτού κτίσματος, του ξενοδοχείου  Χίλτον Αθηνών. 

Ωραίο έξυπνο και …. πονηρό «δέσιμο» εν όψει πώλησης ...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Λομπίστα, κάνεις αξιόλογες επισημάνσεις-παρατηρήσεις σε πάρα πολλές αναφορές.
Για το συγκεκριμένο.
1. Με την ψήφιση του Ν.4110/23.01.2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», αυξήθηκε ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των ανωνύμων
εταιρειών από 20% σε 26% από τη χρήση 2013 και στο εξής, ενώ η φορολογία διανομής μερισμάτων από 25% το
2013 ορίστηκε σε 10% από 01.01.2014. Άμεση συνέπεια του ανωτέρω ήταν η αύξηση των αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων κατά το ποσό των Ευρώ 2.959 με αντίστοιχη καταχώρηση ως όφελος φόρου εισοδήματος
στην ενδιάμεση κατάσταση αποτελεσμάτων της τρέχουσας περιόδου.

Αναφέρεται μέσα στις παρατηρήσεις, η ερμηνεία και οι πιθανές επεξηγήσεις μπορεί να διαφέρουν.

2. Αυτοί της KPMG οι ελεγκτές είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μπράβο. Συγκεκριμένα,
"Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως προς πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό
του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής και συνεπώς δεν
μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας
όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. ! (Το θαυμαστικό δικό μου)

3. Σε σχέση με τη λεπτομέρεια που αναφέρεται στο τέλος πολύ σημαντικό είναι επίσης: ¨Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων επιβαρύνουν κυρίως το Κόστος πωλήσεων."

Αν η καταγραφή είναι αυτή που από τις παρατηρήσεις εμφανίζεται τουλάχιστον τα γενικά πλαίσια υπάρχει αξία.
Γνωρίζεις τα φαβορί;

MS