Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ : COSA NOSTRA ... (Α’ ΜΕΡΟΣ)

Του Νίκου Πάσχου
Το Lobbystas.gr αποκαλύπτει πως η αρμόδια εποπτική αρχή,  έχοντας το νόμιμο μονοπώλιο, αποφασίσει και λειτουργεί ως μια εγκληματική "μυστική" οργάνωση στα πρότυπα της Μαφίας...

Τον Ιούλιο του 2012 η εκτελεστική επιτροπή της Ε.Κ προχωρά στην διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για ένα έτος (από 12.9.2012 έως 11.9.2013).

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού το όριο της ευθύνης, κατά ανώτατο ποσό, για το σύνολο των ζημιών, για όλους τους Ασφαλισμένους, για όλες τις ασφαλιστικές καλύψεις, σωρευτικά (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων υπεράσπισης) να είναι δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€15.000.000,00) ανά ζημιογόνο γεγονός και αθροιστικά, για όλη την περίοδο ασφάλισης.

Η κάλυψη να έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Μαΐου 2004. Η κάλυψη να αφορά σε απαιτήσεις που εγείρονται και στηρίζονται σε άδικες πράξεις που έλαβαν χώρα μετά την 1η Μαΐου 2004.

Να προσφέρεται κάλυψη για απαιτήσεις για ηθική βλάβη με όριο ευθύνης τα δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€15.000.000,00). Να προβλέπεται τουλάχιστον τετραετής πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης (4 έτη από το τέλος του ημερολογιακού έτους που έλαβε χώρα η άδικη πράξη). 

Να προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με καταλογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με όριο ευθύνης το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000,00). 

Η κάλυψη αυτή να παρέχεται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2003. 

Να προσφέρεται ασφαλιστική κάλυψη «Προστασίας Περιουσίας και Ελευθερίας» των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 Η κάλυψη να αφορά σε καταβολή από τον Ασφαλιστή (i) των Εξόδων Εγγύησης και (ii) των Εξόδων Αποτροπής Ασφαλιστικών Μέτρων ή Μέτρων Ποινικού Χαρακτήρα που πραγματοποίησε το Ασφαλισμένο Πρόσωπο. 

Τα γεωγραφικά όρια κάλυψης και η δικαιοδοσία να είναι «παγκοσμίως, εξαιρουμένης της Βορείου Αμερικής». 

Σκοπός αυτής της ασφάλισης είναι η πραγματική κάλυψη των απαιτήσεων οι οποίες προκύπτουν έναντι παλαιών, υπαρχόντων και μελλοντικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, του Γενικού Διευθυντή και Προϊσταμένων Διευθύνσεων και στελεχών της καθώς και όλων των άλλων προσώπων που έχουν διευθυντικές ευθύνες ή ευθύνες αντιπροσώπευσης, οι οποίες προκύπτουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους λόγω πράξεων ή παραλείψεών τους, που έχουν σχέση με την ως άνω ιδιότητά τους.

Όσοι κατέθεσαν προσφορά υπέγραψαν υπεύθυνη δήλωση στην οποία  δήλωνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων του διαγωνισμού τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ...

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το είχαν εφαρμόσει 2 τράπεζες (και το εφαρμόζουν ακόμη) κρατικές με .... πανεπιστημιακό managment από το 2006.

αααα ρε τρύφωνα ήσουν .... πολύ μπροστά ....