Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013

ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΕΙ;

Από αναγνώστη λάβαμε με email καταγγελία για την τράπεζα Πειραιώς η οποία απευθύνεται προς την KPMG.

ΠΡΟΣ KPMG

Υπ’ όψιν κου Κυριάκου Μάριου
 22/1/2013
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Κοττά Ευστάθιου του Αχιλλέα, βιοτέχνη, κατοίκου Βόλου [ Ελλης 3 ] κατά της Τράπεζας
Πειραιώς Α.Ε
Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων σας ως επιτρόπου στην Τράπεζα Πειραιώς
επιτρέψτε μου να σας ενημερώσω για την απάτη πού έκανε η προαναφερόμενη Τράπεζα στο
υποκατάστημά της στην Ν .Ιωνία του Βόλου της οποίας και υπέπεσα θύμα.

 Την ύπαρξη της απάτης θα διαπιστώσετε από τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου [Συν 1,2,3].
Σε ότι αφορά την περίπτωσή μου τα δεδομένα έχουν ως εξής:

1] Από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε είχα πάρει ένα δάνειο 15.000 Ευρώ σαν κεφάλαιο κίνησης
με την ονομασία ‘’ Ανοιχτό Επιχειρείν ’’[Συν 4] το οποίο μου χορηγήθηκε μέσω της σύμβασης
με αριθμό 3264 [ Συν 5] και αντίστοιχο αρ. λογ/σμού 5612-024366-450 [ Συν 6] μέσω του
οποίου έκανα τις αναλήψεις του δανείου μου και είχε την ονομασία ‘’Εμπορικός Λογ/σμός’’ Και
ενώ η Τράπεζα προσπαθεί με κάθε τρόπο να μετατρέψει την σύμβαση 3264 του δανείου μου
σε ‘’Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογ/σμό’’ στις εκθέσεις επίδοσης 1934βγ και 1986βγ [Συν 7&8] τις
οποίες η ίδια η Τράπεζα μου επέδωσε φαίνεται καθαρά πως πρόκειται για την σύμβαση του
δανείου μου.

2] Είχα επίσης ένα ‘’Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογ/σμό’’ πού καλύπτεται από την σύμβαση 2236233
[Συν 9] με τον αντίστοιχο αρ. λογ/σμού 5612-024366-484. Από τον λογ/σμό αυτόν δεν
μπορούσα να πάρω χρήματα αν προηγουμένως δεν κατέθετα ως ενέχυρο επιταγές πελατείας
μου [Συν 10]. Τότε και μόνον τότε έπαιρνα το 80% του αντίστοιχου ποσού των επιταγών.

3]Τελικά το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η Τράπεζα χωρίς λόγο κλείνοντας τους λογ/
σμούς μου απαιτούσε προς πληρωμή ένα επί πλέον ποσόν 30.000 Ευρώ περίπου πέραν των
15.000 Ευρώ του δανείου μου. Την απαίτησή της αυτήν δικαιολόγησε παρουσιάζοντάς μου
την ‘’ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ’’ [Συν 11] επικυρωμένη από τον συνήγορό της. Παρατήρησα ότι σε
αυτήν την καρτέλα αναφέρεται ο αριθμός σύμβασης 2326263 την οποία ποτέ δεν είδα και
προφανώς ποτέ δεν υπέγραψα όπως ποτέ δεν έκανα ανάληψη όλων αυτών των ποσών πού
αναφέρονται στην Καρτέλα Πελάτη μέσω του λογ/σμού 5612-024293-690. Ζήτησα να μού
επιδείξουν την προαναφερόμενη σύμβαση και η δόλια απάντησή τους ήταν ότι ο αρ. σύμβασης
2326263 είναι κωδικός πού παραπέμπει στην σύμβαση 3264.Είναι περιττό εκ μέρους μου
να αντιπαρατεθώ σε αυτό το επιχείρημα γιατί γνωρίζεται πολύ καλύτερα από εμένα ότι δεν
υπάρχει στα Τραπεζικά Δεδομένα ο όρος ‘’κωδικός σύμβασης’’. Η παραπομπή τους βέβαια στην
σύμβαση 3264 του δανείου μου δεν είναι τυχαία όπως παρακάτω θα σας εξηγήσω.
Εκείνη την χρονική στιγμή [Δεκέμβριος 2005] δεν μπορούσα να καταλάβω και εγώ τι είχε συμβεί
αν και ήξερα ότι ποτέ δεν πήρα αυτά τα χρήματα πού αναφέρονταν στην Καρτέλα Πελάτη.
Προφανώς επίσης δεν είχα τα παραστατικά ανάληψης αυτών των χρημάτων γιατί πώς θα
μπορούσε κάποιος να έχει παραστατικά από χρήματα πού ποτέ δεν πήρε? Να σημειώσω δε ότι
τα ποσά ανάληψης ήταν πολύ μεγάλα και οι αναλήψεις κάθε τρείς μέρες και σίγουρα δεν θα είχα
τα λογικά μου αν υπέγραφα παραστατικά για τέτοια ποσά και σε τέτοια συχνότητα χωρίς να
πάρω χρήματα. Έτσι από τις 19 Ιανουαρίου έως 8 Νοεμβρίου 2006 τους υποβάλω τρείς
γραπτές αιτήσεις [Συν 12,13,14] αλλά ουδέποτε μού απάντησαν. Αναγκάζομαι να προσφύγω
στην Δικαιοσύνη η οποία τον Φεβρουάριο του 2007 διατάσει να μού δοθούν φωτοτυπίες των
παραστατικών που αναφέρονται στην Καρτέλα Πελάτη [Συν 15]. Παράλληλα με εκβιάζουν με τον
πλειστηριασμό της κύριας κατοικίας μου αν δεν παραιτηθώ από τα ένδικα μέσα. Όταν λοιπόν
παρέλαβα τα παραστατικά διαπίστωσα ότι όντως είχαν δικές μου υπογραφές χωρίς να ξέρω
από πού τις ‘’πήραν’’ και πώς τις ‘’κόλλησαν’’ στα παραστατικά. Προφανώς η εργασία της
πλαστογραφίας έγινε με σκανάρισμα των υπογραφών μου και εκτύπωσή τους στα παραστατικά.
Το ότι άργησαν να ανταποκριθούν στη χορήγησή τους οφείλεται ότι δεν τα είχαν τον καιρό πού
εμφάνισαν την Καρτέλα Πελάτη και χρειαζόντουσαν χρόνο να τα κατασκευάσουν, έπρεπε όμως
να έχουν κάποια έγγραφα τα οποία να έχω εγώ υπογράψει και να μην τα έχω σε φωτοτυπίες για
να μπορώ να συγκρίνω τις υπογραφές αυτών των εγγράφων με τις υπογραφές των
παραστατικών. Τα έγγραφα αυτά ήταν οι εκθέσεις επίδοσης που συχνά μού στέλνανε με τον
Δικαστικό Επιμελητή τον οποίο συναντούσα τις περισσότερες φορές με ραντεβού όταν μου
τηλεφωνούσε γιατί η σύζυγός μου είχε πάθει σοκ και δεν ήθελε να έρχεται στο σπίτι μας. Όταν
υπέθεσα αυτήν την εκδοχή ζήτησα από το Δικαστικό Επιμελητή καθώς και από την Τράπεζα να
μου επιδώσουν φωτοτυπίες των εκθέσεων επίδοσης από τα αρχεία τους δεδομένου ότι τις
υπέγραφα πάντοτε εις διπλούν. Ο μεν Δικαστικός Επιμελητής μού επέδωσε τις εκθέσεις
επίδοσης από το Αρχείο του [Συν 16] και καμία από τις υπογραφές των παραστατικών δεν
ταίριαζε, η δε Τράπεζα μου έδωσε τις ίδιες φωτοτυπίες με αυτές του Επιμελητή αποκρύπτοντάς
μου τις εκθέσεις επίδοσης του δικού της Αρχείου.

4] Στην απόφασή της 5/2006 [Συν 17] η κα Δικαστής αναφερόμενη στη σύμβαση 2236233
Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογ/σμού αναφέρει ότι με βάση τις εκθέσεις επίδοσης 1936βγ και 1935/
22.12.2005 ο αριθμ. λογ/σμού 5612-024366-484 κλείνει και ο λογ/σμός οριστικής καθυστέρησης
είναι ο 5612-024881-028 και αυτά προφανώς με τα στοιχεία πού της έδωσε η ίδια η Τράπεζα.
Αν όμως προσέξετε τις προαναφερθείσες εκθέσεις επίδοσης [Συν 18,19] οι οποίες και πάλι
είναι έγγραφα της Τράπεζας θα διαπιστώσετε ότι αναγράφουν ότι ο λογ/σμός 5612-024366-
484 μετατρέπεται στον λογ/σμό 5612-025866-201 και όχι στον λαγ/μό 5612-024881-028 όπως
αναφέρει η κα Δικαστής. Αυτό ερμηνεύεται ως εξής : θέλοντας να κρύψουν τον λογ/σμό 5612-
024881-028 ο οποίος αρχικά τους ξέφυγε και τους ενοχοποιεί αναγκάζονται να υπεξαιρέσουν τις
εκθέσεις επίδοσης από τα Αρχεία του Πρωτοδικείου και να τις αντικαταστήσουν, δεν πρόλαβαν
όμως την απόφαση της κας Δικαστή. Ενας επί πλέον λόγος ενοχής τους είναι ότι αναφέρουν
αυτόν τον λογ/σμό σαν οριστικής καθυστέρησης και όχι σαν ενεργό που θα μου επιτρέψετε να
σας αποδείξω ότι είναι από την εμπειρία μου στην μακροχρόνια χρήση κωδικών. Ας πάρω σαν παράδειγμα τους ενεργούς και οριστικής καθυστέρησης λογ/σμούς έτσι ακριβώς όπως τους δινει
η ίδια η Τράπεζα και να τους κατατάξω στον παρακάτω πίνακα:
ΕΝΕΡΓΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΛΟΓ. ΟΡΙΣΤ. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
5612-024366-484 5612-025866-201
5612-024293-690 5612-025865-972
Αν κάποιος τώρα επιχειρήσει να εντάξει τον λογ/σμό 5612-024881-028 σε μία από τις δύο
στήλες σίγουρα θα τον κατατάξει στην στήλη των ενεργών λογ/σμών και όχι στους οριστικής
καθυστέρησης διότι οι τέσσερεις πρώτοι αριθμοί δηλ. το 5612 είναι κοινοί και επομένως δεν
υπάρχει κανένα στοιχείο διαφοροποίησης, αλλά οι τρείς επόμενοι αριθμοί δηλώνουν το είδος του
λογ/σμού,δηλ. το 024 σημαίνει ενεργός και το 025 οριστική καθυστέρηση.
Αξιότιμε κε Πρόεδρε
Επικαλούμενος το έννομο συμφέρον μου σάς παρακαλώ για τον ενδελεχή έλεγχο της κίνησης
του λογ/σμου 5612-024881-028 ο οποίος πιστεύω ότι είναι ο λογ/σμός της υπεξαίρεσης.

5]Ενώ λοιπόν έκαναν την υπεξαίρεση μέσω του λογ/σμού 5612-024881-028 ο οποίος ήταν
εντελώς άγνωστος σε εμένα, για να την δικαιολογήσουν δημιούργησαν τον λογ/σμό της
εξαπάτησής μου και του έδωσαν αριθμό 5612-024293-690 ο οποίος με βάση την Καρτέλα
Πελάτη υποστηρίζεται από μία ανύπαρκτη η πλαστή σύμβαση την 2326263 την οποία έπρεπε
να εξαφανίσουν και αυτήν μετατρέποντάς την σε κωδικό πού δείχνει μεν την σύμβαση του
δανείου μου 3264 αλλά εγώ την είχα υπογράψει για 15.000 Ευρώ ενώ εκείνοι θέλουν να
δικαιολογήσουν 30.000 Ευρώ όσο το ποσόν της υπεξαίρεσης. Έτσι μέσω του υπολογιστή
αλλάζουν την πρώτη σελίδα της σύμβασης 3264 από δέκα πέντε χιλ[15.000] όπως αρχικά
την υπέγραψα σε είκοσι τριάντα[30.000] το οποίο καταλαμβάνει τον ίδιο χώρο γι αυτό και δεν
τους φτάνει να γράψουν το ‘’χιλ’’. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια ότι και πάλι η σύμβαση αυτή είναι
άκυρη επειδή μεταξύ του ‘’αριθμητικώς’’ και του ‘’ολογράφως’’ ισχύει το ‘’ολογράφως’’ αλλά δεν
μπορούν να εφεύρουν κάτι περισσότερο νομότυπο.

6]Για να δικαιολογήσουν τώρα ότι εγώ εισέπραξα τα 30.000 Ευρώ μέσα από τον λογ/σμό
5612-024293-690 παρουσιάζουν μια Αίτηση Ανοίγματος Λογ/σμού [Συν 20] με παγκόσμια
πρωτοτυπία στα Τραπεζικά Χρονικά δηλ. αν και λέει ότι είναι Διαζευκτικός Λογ/σμός που
προυποθέτει να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο άτομα αναφέρει τά στοιχεία του Α Δικαιούχου
που είμαι εγώ αλλά αποκρύπτει τα στοιχεία του Β Δικαιούχου.

7]Τελειώνοντας θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι το δάνειο των 15.000 Ευρώ το πήρα όχι
μέσω της σύμβασης 3264 όπως θα έπρεπε αλλά επειδή αυτή τη σύμβαση την χρησιμοποίησαν
για να δικαιολογήσουν την υπεξαίρεση των 30.000 Ευρώ και εκμεταλλευόμενοι την σύμβαση
2236233 Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογ/σμού που όπως προανέφερα είχα μόνον για προεξόφληση
επιταγών, από τον αντίστοιχο λογ/σμό 5612-024366-484 κατέθεταν χρήματα στον ‘’Εμπορικό
Λογ/σμό’’ 5612-024366-450 [Συν 21] από τον οποίο και έκανα την εκταμίευση.

Αξιότιμε κε ΠρόεδρεΤην βαρβαρότητα που από την αρχή της καταγγελίας μου σας περιγράφω ούτε σαν σενάριο
φαντασίας θα μπορούσα να φανταστώ πριν την ζήσω, πολύ περισσότερο δε από μία Τράπεζα
που όπως εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα το πρώτο πού προτάσσει είναι η
αξιοπιστία της και η συμμόρφωσή της στις Κανονιστικές Διατάξεις. Εγώ και η οικογένειά
μου πληρώσαμε αυτήν την βαρβαρότητα με ανεκτίμητο τίμημα πού δεν θέλω να σας το
αναφέρω γιατί δεν πρέπει να επικαλεσθώ τα συναισθήματά σας. Αυτό πού θέλω και πρέπει να
επικαλεσθώ είναι η επαγγελματική σας ακεραιότητα για την ανάδειξη των βαρβάρων.

Με τιμή
Ευστάθιος Κοττάς

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ποιος επιτελους θα τους ελεγξει;