Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΣΑΣ … ΟΤΑΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. (ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ … ΑΚΟΜΗ)

Η επιστηµονική οµάδα του έργου «ΣΘΕΝΟΣ» (http://www.sthenos.gr) του Τµήµατος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταρία Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ELEVIT, http://elevit.org.gr) παρουσίασε την ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα την ανάλυση νευρο-επιστηµονικών (Μαγνητοεγκεφαλογραφικών) δεδοµένων στο Κέντρο ∆ιάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσµάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Η εκδήλωση  πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς Ένωσης Εφαρµοσµένων Νευροεπιστηµών (SAN).

Βασικό στόχο του έργου «ΣΘΕΝΟΣ», που χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ του Υπουργείου Παιδείας, αποτελεί η πολυδιάστατη µελέτη της συναισθηµατικής υπολογιστικής. Η συναισθηµατική υπολογιστική (affective computing) ορίζεται ως το πεδίο εκείνο της επιστήµης των υπολογιστών που αφορά, προκύπτει από, ή επηρεάζει σκόπιµα το συναισθηµατικό µας κόσµο.

Στόχος των ερευνητών του επιστηµονικού αυτού πεδίου είναι να προάγουν τεχνικές/µεθόδους/εργαλεία που θα αφορούν είτε στην αναγνώριση των συναισθηµατικών καταστάσεων του ανθρώπου, είτε στον τρόπο µε τον οποίο αυτά δηµιουργούνται ή εκφράζονται στις υπολογιστικές µηχανές. Η έρευνα στο έργο ΣΘΕΝΟΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών (human-centered) υπολογιστών οι οποίοι να µπορούν να κατανοήσουν την κατάσταση του ανθρώπου (ταυτότητά, συναισθήµατα, κινήσεις) χρησιµοποιώντας οπτικοακουστικά και βιολογικά σήµατα και µετά να αλληλεπιδράσουν µαζί του, χρησιµοποιώντας κυρίως συνθετική οπτικοακουστική πληροφορία.

Σκοπός της Ηµερίδας είναι η προώθηση των νευροεπιστηµονικών γνώσεων και των καινοτόµων εφαρµογών τους καθώς επίσης και µια ολοκληρωµένη προσέγγιση σύγχρονων µεθοδολογιών που εφαρµόζονται στις νευροεπιστήµες σε διακεκριµένα πανεπιστήµια του εξωτερικού. Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο ∆ρ Χρίστος Παπαδέλης, Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Harvard, που παρουσιάσε πρωτοποριακά αποτελέσµατα στη µελέτη της παιδικής επιληψίας από µια πρωτοποριακή ιατρική συσκευή παιδικής µαγνητοεγκεφαλογραφίας, εγκατεστηµένη στο Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της Βοστώνης, που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισµό των εστιών επιληπτικών κρίσεων και βοηθά τους νευροχειρουργούς στη χειρουργική θεραπεία της
επιληψίας.


Την εκδήλωση  πλαισιώσαν και άλλοι καταξιωµένοι επιστήµονες από το Πανεπιστήµιο του York της Αγγλίας και από το Πανεπιστήµιο του Münster της Γερµανίας. παρουσιάζοντας µεθόδους ανάλυσης και αποτελέσµατα από την ανάλυση δεδοµένων για την εγκεφαλική ολοκλήρωση οπτικο-ακουστικών ερεθισµάτων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: