Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΣΤΗΝ ALPHA, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΥΡΓΟ. ΜΑ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ; Η KPMG;

Alpha Bank: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης.


Σύμφωνα με το Καταστατικό της Τραπέζης και τον κ.ν. 2190/1920, εξελέγη για τη διαχειριστική χρήση 2013 η ελεγκτική εταιρία «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.», ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής της Τραπέζης. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Τραπέζης διαχειριστικής χρήσεως 2013, έως του ποσού των Ευρώ 850.000 πλέον Φ.Π.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: