Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

LOBBYSTAS ΠΟΥ ΝΑ ΗΞΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ GOLDEN BOYS...


«Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην ALPHA BANK Α.Ε.»
…α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή,
τριετούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326045284, με ημερομηνία
αρχικής έκδοσης 25/04/2013, και λήξης 25/04/2016. Το ποσό της επανέκδοσης
ορίζεται σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια ευρώ (491.000.000,00 €). Οι
τίτλοι θα διατεθούν με ημερομηνία 30/04/2013.
β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό (lending facility) στην
ALPHA BANK Α.Ε. με σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3
του ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008) και το
άρθρο 39 του ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’ 3-5-2010), για την «προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες
διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα παρακολουθούνται
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία 1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός
τους θα γίνει σε lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό επιτόκιο και εξοφλούνται
στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομαστική τους αξία απευθείας και
αποκλειστικά στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται και
υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού
ιδρύματος.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/ΒΕΝ5Η-7ΤΩ


«Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»
…. α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή,
τριετούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326045284, με ημερομηνία
αρχικής έκδοσης 25/04/2013, και λήξης 25/04/2016. Το ποσό της επανέκδοσης
ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο είκοσι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ
(€ 1.024.000.000,00). Οι τίτλοι θα διατεθούν με ημερομηνία 30/04/2013.β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό (lending facility) στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ
250Α/2008) και το άρθρο 39 του ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’ 3-5-2010), για την
«προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα παρακολουθούνται
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία 1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός
τους θα γίνει σε lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό επιτόκιο και εξοφλούνται
στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομαστική τους αξία απευθείας και
αποκλειστικά στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται και
υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού
ιδρύματος.Υ.Γ. Το παραπάνω είναι email αναγνώστη. Άφησα και τον τίτλο όπως έχει. Που πως και γιατί θα μάθω και θα σηκώσω το ρεπορτάζ. Έως τότε όποιος έχει το "δικό του ρεπορτάζ" καλοδεχούμενο...

   

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι τράπεζες μέχρι το 2012 σύμφωνα με τον Στουρνάρα έχουν καταβάλει εγγυήσεις 57,5 δις € για να λάβουν ρευστότητα μόλις 7,9 δις σύμφωνα με τον Ν. 3723/08). Ποιες είναι αυτές οι εγγυήσεις είναι άγνωστο. Η παρακολούθηση πάντως των ενέχυρων γίνεται από της ΤτΕ.
Το εντυπωσιακό είναι πως το ποσό της έκδοσης των τίτλων με τον Ν.3723/08 δεν καταγράφεται στο ύψος του δημοσίου χρέους.Οι τράπεζες οφείλει να χρησιμοποιήσουν τους τίτλους αυτούς αποκλειστικά ως εξασφάλιση (collateral) σε πράξεις χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ή/και ως εξασφάλιση (collateral) για χρηματοδοτήσεις μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων για άντληση ρευστότητας.

Πριν 3 χρόνια με τις διατάξεις του ίδιου νόμου (3723/08) οι ΠΕΙΡΑΙΩΣ έχει λάβει ομόλογα 424.000.000€ και η ALPHA BANK 491.000.000€, με ημερομηνία λήξης 19-4-2013. (ΦΕΚ 546/Β/2010)
Πηγή: http://dide.ark.sch.gr/portal/sites/all/nomothesia/ya/FEK_546_B_2010.pdf
Η EUROBANK πάρει το 2010 με τον ίδιο νόμο 712.000.000€ (ΦΕΚ 436/Β/2010)http://career.duth.gr/cms/files/fek_b436_210410.pdf

Στις 30-8-2012 ο Βουλευτής κ. Καπερνάρος υπέβαλε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα ομόλογα αυτά:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7702604.pdf
Η απάντηση του Στουρνάρα, χωρίς όμως να δημοσιοποιείται ο πίνακας με τις εγγυήσεις των τραπεζών αξίας 57.500.000.000 € είναι:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7738882.pdf

Ανώνυμος είπε...

Στην παρακάτω blog http://wradrasis.blogspot.gr/2012/09/blog-post_1201.html το 2012 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ << ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ >> θέτει τα παρακάτω ερωτήματα προς το Δ.Σ. της EUROBANK που αφορούν τον Ν. 3723/08.Προφανώς ακόμα θα περιμένει απάντηση…
α) Το κράτος έδωσε ομόλογα για τα ανωτέρω ποσά στις τράπεζες και αυτές τα έδωσαν
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πήραν μετρητά με επιτόκιο 1% .
Αντί όμως να δώσουν τα λεφτά στον κόσμο, (όπως όριζε ο νόμος ), για στεγαστικά δάνειά
και κεφάλαια κινήσεως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα εκτίνασσαν την οικονομία και
την ανάπτυξη , οι τράπεζες δεν τα έδωσαν και με μέρος αυτών αγόρασαν ομόλογα του
Ελληνικού Δημοσίου με επιτόκιο 4,8% , βάζοντας στην τσέπη 3,8 % .
Σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο
β) Τα ομόλογα αυτά είχαν διάρκεια έως τρία χρόνια .
γ) Στην λήξη των ομολόγων οι τράπεζες όφειλαν να εξοφλήσουν τα δικά τους δάνεια
προς την ΕΚΤ, να πάρουν πίσω τα ομόλογα και να τα επιστρέψουν στο Ελληνικό
Δημόσιο για να ακυρωθούν.
δ) Για αυτά τα ομόλογα που πήρε η κάθε τράπεζα έπρεπε να είχε δώσει αντίστοιχες
εγγυήσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο ( κινητά - ακίνητα ) η και να καταβάλει προμήθεια
στο Ελληνικό Δημόσιο επειδή αυτό ήταν εγγυητής.
Υπεύθυνος για την παραλαβή των εγγυήσεων από τις τράπεζες όπως ο νόμος 3723/08
ορίζει, ήταν ο διοικητής της Τράπεζας Της Ελλάδος .
Επειδή πριν από λίγες μέρες επέκτειναν την ισχύ του νόμου 3723/08 μέχρι της
31/12/2012 για να δώσουν και άλλα δις στις τράπεζες
Επειδή η αξία των τραπεζών είναι σήμερα κάτω των 3 δις και τα κρατικά ομόλογα
που πήραν οι τράπεζες είναι 203 δις και αν δεν έχουν δώσει εγγυήσεις στην λήξη αυτά
τα ομόλογα θα πρέπει να πληρωθούν από το κράτος , δηλαδή εμάς τους
φορολογούμενους.
Επειδή το υπουργείο οικονομικών μας ανακοίνωσε ότι ενώ το χρέος της χώρας στο
τέλος του πρώτου τριμήνου στις 3 1/3/2012 ήταν 280,29 δις και εντός του δευτέρου
τριμήνου διαμορφώθηκε στις 30/6/2012 στα 303,53 δις, δηλαδή αυξήθηκε κατά
23 δις και επειδή τα ομόλογα του πρώτου πακέτου που δόθηκε επί Καραμανλή τα οποία
πήραν οι τράπεζες αρχές του 2009 και έληγαν αρχές του 2012 είναι ολοφάνερο ότι οι
τράπεζες δεν τα πλήρωσαν για να τα φέρουν πίσω για ακύρωση και αυτά το κράτος η τα
εξόφλησε η τα αντικατέστησε με νέα ομόλογα αυξάνοντας το χρέος κατά 23 δις .
Διότι δεν ευσταθεί η δικαιολογία ότι το χρέος το αύξησαν οι τόκοι, διότι στα 280 δις
τόκοι 23 δις σημαίνει επιτόκιο 8,23 % στο τρίμηνο, ( 32,92 % ετήσιο ? ) που δεν
υπάρχει σε κανένα ομόλογο η δανειακή σύμβαση.
Σας καλώ να μου απαντήσετε εντός 15 ημερών το αργότερο :
1) Από την συμμετοχή σας στον ανωτέρω νόμο τι ποσά σε ομόλογα λάβατε στις
ανωτέρω οκτώ ( 8 ) περιπτώσεις χορήγησης ενίσχυσης τραπεζών ξεχωριστά στην
κάθε μια ;
2) Να μου χορηγήσετε κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία ομολόγων που λάβατε για
την κάθε χορήγηση, ξεχωριστά για την κάθε μια.
3) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των εγγυήσεων που δώσατε στο Ελληνικό
Δημόσιο ταυτόχρονα με την παραλαβή από εσάς των ομολόγων που λάβατε.
4) Να μου απαντήσετε αν πληρώσατε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και
παραλάβατε από αυτήν τα ομόλογα που είχατε πάρει από το πρώτο πακέτο
ενίσχυσης των 23 δις και τις αποδείξεις ότι τα δώσατε πίσω στο Ελληνικό
Δημόσιο προς ακύρωση όπως είχατε υποχρέωση και όριζε ο νόμος που τα
πήρατε.
5) Πόση ήταν η προμήθεια που έπρεπε να δώσετε στο κράτος από την συμμετοχή
σας στον ανωτέρω νόμο επειδή έμπαινε εγγυητής ; Την δώσατε και αν ναι, να μου
χορηγήσετε τα αποδεικτικά πληρωμής ;
6) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που
αγοράσατε μετά την είσπραξη των ποσών στις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης
ξεχωριστά.
7) Να μου χορηγήσετε κατάσταση των ποσών των δανείων που χορηγήσατε στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κατά προτεραιότητα των τηλεοπτικών σταθμών
πανελλαδικά, αμέσως μετά την είσπραξη των ποσών των εγγυήσεων στις ανωτέρω
περιπτώσεις, την στιγμή που είχατε στα χέρια σας τους ζημιογόνους ισολογισμούς
αυτών των σταθμών.

Ανώνυμος είπε...

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΔΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ.

ΘΑ ΤΑ ΛΟΥΣΤΟΥΝΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ