Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΜΠΡΑΒΟ ΡΕ ΜΑΓΚΕΣ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ....


3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Aπό πότε ο Αυριανισμός είναι Μαγκίά?
Γιατί δεν περίμεναν μία δύο μέρες μετά τη δημοσίευση των Ενημερωτικών της Εθνικής και της Πειραιώς για να βγάλουν στη φόρα και τους μισθούς Τουρκολιά, Σάλλα, Χριστοδούλου, Φραγκιαδάκη και άλλων Golden Boys? Αυτό που έκανε σήμερα η Ε είναι για τσάμπα μάκες!
Οπως τσάμπα δουλεύουν πλεόν εκεί μέσα.

yellowbird είπε...

Η μεγαλύτερη γελοιότητα είναι που πήρε βραβείο εταιρικής ευθύνης η Πειραιώς .

Ανώνυμος είπε...

Lobbystas που να ήξερες και ποιος πληρώνει τα golden boys.

«Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην ALPHA BANK Α.Ε.»
…α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή,
τριετούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326045284, με ημερομηνία
αρχικής έκδοσης 25/04/2013, και λήξης 25/04/2016. Το ποσό της επανέκδοσης
ορίζεται σε τετρακόσια ενενήντα ένα εκατομμύρια ευρώ (491.000.000,00 €). Οι
τίτλοι θα διατεθούν με ημερομηνία 30/04/2013.
β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό (lending facility) στην
ALPHA BANK Α.Ε. με σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3
του ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250Α/2008) και το
άρθρο 39 του ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’ 3-5-2010), για την «προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες
διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα παρακολουθούνται
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία 1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός
τους θα γίνει σε lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό επιτόκιο και εξοφλούνται
στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομαστική τους αξία απευθείας και
αποκλειστικά στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται και
υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού
ιδρύματος.
http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/ΒΕΝ5Η-7ΤΩ


«Διάθεση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ν. 3723/08 στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»
…. α. Την επανέκδοση ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου σε άυλη μορφή,
τριετούς διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου, ISIN GR0326045284, με ημερομηνία
αρχικής έκδοσης 25/04/2013, και λήξης 25/04/2016. Το ποσό της επανέκδοσης
ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο είκοσι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ
(€ 1.024.000.000,00). Οι τίτλοι θα διατεθούν με ημερομηνία 30/04/2013.β. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι διατίθενται με δανεισμό (lending facility) στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με σκοπό την άντληση ρευστότητας, σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν.3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ
250Α/2008) και το άρθρο 39 του ν 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’ 3-5-2010), για την
«προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
γ. Οι τίτλοι θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θα παρακολουθούνται
από το Σύστημα Άυλων Τίτλων της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Οι τίτλοι έχουν ελάχιστη ονομαστική αξία 1.000.000,00 ευρώ και ο δανεισμός
τους θα γίνει σε lots του 1.000.000,00 ευρώ.
ε. Οι τίτλοι δεν αποδίδουν τόκο καθώς έχουν μηδενικό επιτόκιο και εξοφλούνται
στην ονομαστική τους αξία στη λήξη τους.
στ. Οι ανωτέρω ειδικοί τίτλοι δανείζονται στην ονομαστική τους αξία απευθείας και
αποκλειστικά στο ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται και
υπογράφεται διμερής δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και του πιστωτικού
ιδρύματος.

http://et.diavgeia.gov.gr/f/minfin/ada/ΒΕΝ5Η-ΝΙΝ