Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο Μ@Λ@Κ@Σ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ...


 Στον διαχωρισμό της FBB σε καλή κα κακή τράπεζα και την πώληση του υγιούς τμήματος σε μια εκ των συστημικών τραπεζών προχωρούν Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μετά την αδυναμία του βασικού μετόχου ( οικογένεια Ρέστη) να καλύψει αυτόνομα τις κεφαλαιακές της

ανάγκες. Έτσι εκτός των άλλων στην καλή τράπεζα θα περιληφθούν και όλα τα δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις συμφερόντων οικογένειας Ρέστη η οποία κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της FBB.

    Εις υγείαν μας.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΟΥ ΜΗ ΓΑΡ ΚΟΙΝΟΣ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ
ΜΗΔΕΙΣ ΤΡΥΦΑΤΩ.

_________ KKE______KKE_________
_________ KKE_____KKE_________
_________ KKE ___KKE_________
_________ KKE__KKE_________
_________ KKE KKE_________
_________ KKE__KKE_________
_________ KKE ___KKE_________
_________ KKE_____KKE_________
_________ KKE______KKE_________

Ανώνυμος είπε...

Έτσι εκτός των άλλων στην ΚΑΚΗ {οχι καλή} τράπεζα θα περιληφθούν και όλα τα δάνεια που έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις συμφερόντων οικογένειας Ρέστη η οποία κατέχει το 65% του μετοχικού κεφαλαίου της FBB.


Ανώνυμος είπε...

Στην υπό εκκαθάριση FBB, της οποίας η άδεια τραπεζικών εργασιών ανακλήθηκε και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής ο κ. Γαλανόπουλος, παραμένουν:

- Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της FBB έναντι των μετόχων της.
- Οι συμβάσεις εργασίας με τρίτους
- Οι υποχρεώσεις και αξιώσεις της FBB έναντι τρίτων
- Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικνοποιούνται από το προιόν εκκαθάρισης
- Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της τράπεζας κατά του Ελληνικού Δημοσίου
- Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις έναντι ασφαλιστικών φορέων.
- Οι υποχρεώσεις έναντι ασφαλιστικών εταιρειών για πρόσθετη ασφάλιση των υπαλλήλων της τράπεζας
- Δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση καθώς και δικαιώματα από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις με τρίτους που βρίσκονται επίσης σε οριστική καθυστέρηση
- Οι εξασφαλίσεις που σχετίζονται με οριστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια
- Το ομόλογο ύψους 50 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η FBB εκδίδοντας προνομιούχες μετοχές υπέρ ελληνικού Δημοσίου
- Καθώς και 4 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά της διαθέσιμα