Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ INTRASOFT ΤΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΑΪΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΚΑ. ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ, ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΑΝ, ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ. ...

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παρέτεινε την σύμβαση της Intrasoft με το ΙΚΑ όταν η κομισιόν είχε ήδη ξεσκεπάσει το σκάνδαλο για τον στημένο διαγωνισμό υπέρ του Κόκκαλη.

Κύριοι εισαγγελείς μετά  την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα κάνετε πάλι την πάπια για χατίρι του Κόκκαλη;

 Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή απέτυχε να διασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων όσον αφορά την αγορά πληροφοριακού συστήματος για το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, η Ελλάδα απέτυχε να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, βάσει της οδηγίας 2004/18/EΚ του Φεβρουαρίου 2012, για διενέργεια διαγωνισμού με στόχο την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς τις παράνομες ρήτρες που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση υποβολής προσφορών.
 
 Οι ενωσιακοί κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Εάν οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί, υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο μικρότερου ανταγωνισμού αλλά και αναποτελεσματικής διάθεσης των δημόσιων πόρων. Η Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2011 αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί προς το ευρωενωσιακό δίκαιο (βλέπε IP/11/1263). Δεδομένου ότι η τελική απάντηση των ελληνικών αρχών δεν υπήρξε ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.
 
 Στην αρχική τους απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2011, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν δέσμευση να πραγματοποιήσουν μειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς τις προαναφερθείσες παράνομες ρήτρες. Εντούτοις, η νέα


πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν πραγματοποιήθηκε; αντιθέτως, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν αποφασίσει να παρατείνουν την ισχύουσα σύμβαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: