Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΟΥ LOBBYSTAS.GR ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΤΣΕΠΗ ΓΕΜΑΤΗ ...


Την τετάρτη 3 Οκτωβρίου λέγαμε («Μάθαμε από την αγορά») για την είδηση που κρύβει η  Eurodrip. Σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα η εξαγορά της. Έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένος  ο αναγνώστης του Lobbystas.gr και με τη τσέπη γεμάτη...    

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατόπιν ενημέρωσής του από τους μετόχους της εταιρίας, Aquanova International Holdings B.V. και Bellaria Holding Ltd., ανακοινώνει ότι στις 05.10.2012 υπεγράφη μεταξύ των ως άνω μετόχων και της εταιρίας Waarmenk Holding Limited, η οποία είναι συνδεδεμένη με το, διεθνές επενδυτικό fund που επικεντρώνεται σε επενδύσεις στον τομέα τροφίμων και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, Paine & Partners LLC, συμφωνητικό πώλησης του συνόλου των μετοχών τους που εκπροσωπούν το 67,5% περίπου του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και


των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, έναντι τιμήματος που ανέρχεται σε 1,53 Ευρώ ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Waarmenk Holding Limited θα έχει την υποχρέωση να προβεί σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας Eurodrip A.B.E.Γ.Ε., σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Η εταιρία πληροφορήθηκε επίσης ότι κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα υποδειχθεί από την Waarmenk Holding Limited, ενώ ο Μιχάλης Παναγής θα παραμείνει Διευθύνων Σύμβουλος, εξακολουθώντας να ηγείται της έμπειρης διευθυντικής ομάδας της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: