Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

ΘΑΥΜΑ ΘΑΥΜΑ … ΣΤΗΝ FBB ΤΟΥ VICTOR RESTIS ...

Προβόπουλε θα μας πεις τι γίνεται στην FBB του Victor ή μήπως δεν ξέρεις; 


Οι ορκωτοί λογιστές που έλεγξαν τον ισολογισμό της FBB για την χρήση του 2011 είπαν ότι από τον έλεγχο τους, πρόεκυψαν τα έξεις για τα οποία φέρουν επιφύλαξη:

1. Στους λογαριασµούς του Ενεργητικού περιλαµβάνεται το κονδύλι «Αναβαλλόµενη Φορολογική Απαίτηση» ποσού € 43  εκατ.  περίπου,  του οποίου η είσπραξη είναι αβέβαιη και ως εκ τούτου τόσο τα αποτελέσµατα χρήσης όσο και τα Ίδια Κεφάλαια είναι ισόποσα αυξηµένα.

2. Όπως αναφέρεται στις σηµειώσεις 3.1 και 4.5 των οικονοµικών καταστάσεων τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας υπολείπονται των ελάχιστων εποπτικών κεφαλαίων τουλάχιστον κατά € 25 εκατοµµυρίων περίπου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η τυχόν πρόσθετη επίδραση στα εποπτικά κεφάλαια από την ανωτέρω παρατήρησή µας. Η Τράπεζα βρίσκεται σε συζήτηση µε τον Επόπτη προκειµένου να συµφωνηθεί το ύψος, το χρονοδιάγραµµα και οι πηγές της ανακεφαλαιοποίησης Οι υφιστάµενες αβεβαιότητες θα επηρεάσουν αρνητικά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της Τράπεζας εάν δεν ολοκληρώσει τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης µέσα στα χρονικά περιθώρια που θα τεθούν από τον Επόπτη.

Δεν χρειάζεται να αναλύσω τα παραπάνω. Είναι ξεκάθαρο τι λένε οι παρατηρήσεις των ορκωτών. Ε Προβόπουλε έτσι δεν είναι ;

Η ζημιές για το 2011  προ φόρων (έχει να ελεγχτεί φορολογικά από το 2008 !!!)  ανήλθαν σε ποσό € 140.032.883,39  έναντι ποσού  € 38.672.627,61 το προηγούµενο έτος. Δεν θα σταθώ σε άλλες «λεπτομέρειες» του ισολογισμού αλλά στο θαύμα του Victor !

Στην μετοχική σύνθεση της Τράπεζας στον ισολογισμό αναφέρεται  στους μετόχους, με το Ελληνικό Δημόσιο να συμμετέχει με ποσοστό 12,12%.

 Στην μετοχική σύνθεση της τράπεζας, στην επίσημη ιστοσελίδα της, το Ελληνικό Δημόσιο έχει εξαφανιστεί ! Αν η τράπεζα είχε μπει στη διαδικασία να επιστρέψει τις προνομιούχες μετοχές θα το είχε ανακοινώσει με δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα της. Δεν υπάρχει  όμως καμιά επίσημη ανακοίνωση.

 Θαύμα Θαύμα κύριε Victor ...

1 σχόλιο:

yellowbird είπε...

Τώρα που ήρθε η ώρα ο λογαριασμός πάει στον Έλληνα φορολογούμενο ...
Θα μπορούσες να μας γράψεις πόσα υπερτιμολογημένα ληζινγκ (μπακ) περιλαμβάνονται στις ζημιές ;