Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟ;


Η "MIG" ανακοίνωσε ότι κατά την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11.10.2012 παρέστησαν νομίμως 89 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 25.056% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του μόνου θέματος της Ημερησίας Διάταξης δεν κατέστη δυνατή λόγω μη συγκεντρώσεως της απαιτούμενης κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: