Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ...


Σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την εναρμόνιση της φορολογίας στην αγορά των παιγνίων, περιλαμβανομένων των παιγνίων που διεξάγονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., έχει έρθει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΑΠ, βάσει της συμφωνίας αυτής, από 01.01.2013 τα κέρδη των παικτών από τα παίγνια της εταιρείας θα φορολογούνται ανεξαρτήτως ύψους με 10%, όπως προβλέπεται και για τα κέρδη των παικτών από παίγνια στο διαδίκτυο και στα παιγνιομηχανήματα.

Επίσης, από 01.01.2013 και μέχρι την 12.10.2020 επιβάλλεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα του ΟΠΑΠ ίση με 30% επί του μικτού κέρδους από τα παίγνια που προβλέπονται στην από 15.12.2000 σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και του ΟΠΑΠ.

Σχετικά με το χρονικό διάστημα από 13.10.2020 μέχρι και 12.10.2030 σημειώνεται ότι ήδη κατά τους όρους


της επέκτασης της από 15.12.2000 σύμβασης, προβλέπεται συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη κατά ποσοστό 5%. Επίσης, κατά τους όρους της επέκτασης μέρος του τιμήματος που κατεβλήθη το 2011 αντιστοιχεί σε προπληρωμή της διαφοράς μεταξύ 5% και 30%.

Σύμφωνα με την κατ' αρχήν συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται μηχανισμός επιβεβαίωσης του ύψους της προπληρωμής σύμφωνα με μαθηματικό τύπο κατά τον οποίο μπορεί να υπάρξουν διορθωτικές πληρωμές εκατέρωθεν.

Κατά την από 12.12.2011 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΠΑΠ για την επέκταση της διάρκειας της από 15.12.2000 σύμβασης, ο ΟΠΑΠ δεσμεύεται από τη συμφωνία για τον μηχανισμό επιβεβαίωσης, δυνάμενη μόνο να καταγγείλει συνολικά την από 12.12.2011 σύμβαση.

Σε σχέση με τα έσοδα του Οργανισμού από παιγνιομηχανήματα θα προβλεφθεί ότι, αν τα έσοδά του υπερβούν ορισμένα όρια, το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη του ΟΠΑΠ από τη σχετική δραστηριότητα θα αυξάνεται από το προβλεπόμενο σήμερα ποσοστό 30% κλιμακωτά και μέχρι κατ' ανώτατο όριο το ποσοστό 35%.

Δεν υπάρχουν σχόλια: