Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2013

ΑΧ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ ...

Διαβάστε πολύ προσεκτικά το project. Σε πρώτη φάση χωρίς να ερευνηθεί σε βάθος, γιατί ένα ελληνικό ΤΕΙ αναλαμβάνει τέτοιο project στην Ιορδανία και όχι στην Ελλάδα, όπου μόνο μια ! πυρκαγιά  κατέστρεψε σχεδόν το 50% της μοναδικής παραγωγής μαστίχας στο κόσμο, τότε θα καταλάβατε γιατί τα Νεφελίμ ζουν ανάμεσα μας ! Και το λέω αυτό γιατί μια έρευνα του Lobbystas.gr (έχει δημοσιευτεί το πρώτο μέρος) έγινε βιβλίο και ο μάγκας πουλάει και κονομάει. Όλα στην ώρα τους.            

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ

Σκοπός του σχεδίου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης του κινδύνου της πυρκαγιάς στην περιοχή παρέμβασης, παρέχοντας τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολή πυρκαγιάς. Το παρόν σχέδιο ικανοποιεί τους Αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας για περιβαλλοντική βιωσιμότητα (Στόχος 7) της περιοχής και συμβάλει στην καταπολέμηση της φτώχειας. Η εξάλειψη της φτώχειας είναι στενά συνδεδεμένη με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η διαβίωση των αγροτικών πληθυσμών εξαρτάται από τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων – των δασών του εδάφους και των υδάτινων πόρων . Η αναστολή της απώλειας των φυσικών πόρων της χώρας αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο του έρχου, μέσω της ανάπτυξης του πιλοτικού συστήματος ελέγχου και καταστολής της πυρκαγιάς. 

Μακροπρόθεσμα, επιτυγχάνεται η ενσωμάτωση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στις πολιτικές της χώρας και εξασφαλίζεται η ανάπτυξη των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας για την αντιμετώπιση των μεγάλων δεινών της φτώχειας όπως είναι οι φυσικές καταστροφές καθώς το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα το διαχειρίζονται οι Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας. Επίσης, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στις ζωές των κατοίκων της περιοχής καθώς διασφαλίζεται η αύξηση των υδατικών αποθεμάτων της περιοχής για αστική και αγροτική χρήση, το οποίο συνιστά βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του τοπικού πληθυσμού.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελείται από δύο χωριστές δραστηριότητες. Η πρώτη αφορά μελέτες και οι δεύτερη κατασκευές.

Στις μελέτες υπάγονται οι εξής δράσεις:

Ανάπτυξη ενός καινοτόμου σύγχρονου συστήματος πρόληψης ελέγχου και καταστολής πυρκαϊών σε Φ.Χ.Ο με την βοήθεια Γ.Σ.Π και Τηλεπισκόπησης.

Ανάπτυξη ενός συστήματος πυροφυλακίων τοποθετημένων χωρικά μέσω ενός μοντέλου spatial analysis.

Ανάπτυξη ενός συστήματος υπόγειων υδατοδεξαμενών με υδροληψία από χείμαρρο για ταμίευση νερού πυρόσβεσης με δυνατότητα προσθήκης στο μέλλον συστημάτων καθαρισμού του νερού ώστε να καθίσταται πόσιμο. Η θέση κατασκευής τους επίσης θα υπακούει σε μοντέλο χωρικής ανάλυσης.

Εγκατάσταση και ανάπτυξη δικτυακής πύλης (portal) για ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων αλλά και των διεθνών οργανισμών.

Στις κατασκευές υπάγονται οι εξής δράσεις:

1) Πλήρης κατασκευή, του συστήματος πυροφυλακίων στο σύνολο τους.

2) Κατασκευή ενδεικτικά ενός ζεύγους υδατοδεξαμενών με όλα τα συνοδά έργα τους, π.χ υδροληψία, θάλαμος αποτόνωσης, θάλαμος συντήρησης, κλπ.

3) Κατασκευές διάχυσης, δημοσιότητας


Το προτεινόμενο πρόγραμμα υλοποιείται στην περιοχή της Zarqa εντός της λεκάνης απορροής του ομώνυμου ποταμού, πλησίον της πόλης Burma, στην υπολεκάνη απορροής του πρώτου συμβάλλοντα στην τεχνητή λίμνη που έχει δημιουργηθεί από την κατασκευή του φράγματος KING TALAL DAM. Η περιοχή μελέτης απέχει 40 χλμ από το Αμαν και 15 χλμ από την πόλη Ajlun.

Υ.Γ. Όταν σας αποκαλύψω τι ακριβώς κρύβεται πίσω από το project θα πάθετε μεγάλη ! πλάκα, όπως την έπαθα και εγώ κατά την διάρκεια της έρευνας... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: