Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΣΒΟΥΝΗΣ: ΝΟΜΙΜΟΣ INSIDER ...

Έχουμε και λέμε. Πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ, μέλος του Δ.Σ. της ΕΧΑΕ, μέλος στο νέο Δ.Σ. της Eurobank (Γενικός ∆ιευθυντής Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Οµίλου), μέλος στο Δ.Σ. της «Νίκας». Αν μου διαφεύγει κάποια θέση ακόμη ας με συγχωρέσει. Γνωρίζει τις επιχειρηματικές εξελίξεις καθώς και τα οικονομικά μεγέθη στις εταιρίες όπου συμμετέχει στο Δ.Σ. Ταυτόχρονα κάνει trade σε μετοχές και παράγωγα της ΕΧΑΕ για λογαριασμό πελατών της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

Όλα επιτρέπονται. Το insiding είναι νόμιμο, αρκεί να σε λένε Κωνσταντίνο Βουσβούνη... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: