Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΦΛΟΥ…

Στις 9 Αυγούστου ο «ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΛΟΥ» υπέγραψε την απόφαση με θέμα: «Συμπληρωματική κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3723/2008» (ΑΔΑ: ΒΛΩ5Η-ΨΕΦ)

Με την παραπάνω νόμο παρέχονται εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες δεκάδων δις ευρώ με ενέχυρο ακίνητα των τραπεζών.

Ενώ αρχικά το μέγιστο πόσο που προέβλεπε ο Ν.3723/2008 έφτανε τα 15 δις ευρώ με αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του νόμου οι εγγυήσεις το Ελληνικού Δημοσίου ξεπερνούν τα 90 δις και μάλιστα με την μορφή της διαρκούς ανακύκλωσης.

Παίρνουν δηλαδή οι τράπεζες σχεδόν άτοκα-πληρώνουν μία μικρή προμήθεια στο Δημόσιο -δεκάδες δις ευρώ ρευστότητας, μέσω ομολόγων, με εχέγγυα ακίνητα που όμως στην πραγματικότητα δεν έχουν στην κατοχή τους.

Ο «ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΦΛΟΥ» το ξέρει, για αυτό και λύσσαξε να αρχίσουν οι κατάσχεσες των ακινήτων.

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑKIΝΗΤΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΝ ΣΑΝ ΕΝΕΧΥΡΟ.


Μέσα στο «κόλπο» είναι η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί κατόπιν δικών τους εισηγήσεων και εγκρίσεων κατανέμονται τα δις των ευρώ .

Η νέα κατανομή γίνεται κατόπιν της εισήγησης υπ’ αριθμ. 378/2.8.2013 του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που όμως κρατείται σαν επτασφράγιστο μυστικό.


Όταν καταπέσουν οι εγγυήσεις που παρέχει το Ελληνικού Δημοσίου στις χρεοκοπημένες τράπεζες, το Δημόσιο Χρέος που θα έχει φτάσει;

Υ.Γ. Το σχόλιο και ο τίτλος ανήκει σε αναγνώστη. Αδελφούλη στο έχω πει. Θα περάσουμε έμορφο χειμώνα. Μάγκες το βήμα του Lobbystas.gr είναι ανοιχτό για όλους. Βάλτε κράνη και μπαλάσκες και βαράτε .. insider, αδικημένοι, χρεοκοπημένοι και λοιποί. Όλοι μας στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Για να δούμε τι θα δούμε …     

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

9. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α/1-8-2007) «Ανάληψη και άσκηση
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των
πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και
λοιπές διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κρατική
ενίσχυση (C(2010) 4486).
11. Την υπ’ αριθμ. 245/14.12.2011 εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος.
12. Την υπ’ αριθμ. 3301/11.6.2013 εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
13. Την υπ’ αριθμ. 344/17.4.2013 εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
14. Την υπ’ αριθμ. 378/2.8.2013 εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
15. Την υπ’ αριθμ. C(2013) 312 SA.35999 (2012/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
16. Την υπ’ αριθμ. C(2013) 4841 SA.36956 (2013/N) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την έγκριση της κατανομής των ειδικών τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για την
εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν. 3723/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 378/2.8.2013
εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

yellowbird είπε...

http://kafeneio-gr.blogspot.gr/2013/08/240.html

Λομπύστα σου το είχα αναφέρει αλλά πέρασε στο ντούκου . Κάποιο λάκκο έχει η φάβα . Ή ο ένας είναι νταβατζής ή οι άλλοι άχρηστοι, επίορκοι, πουλημένοι και πρέπει να απολυθούν είτε επειδή κακώς βεβαίωσαν τέτοιο πρόστιμο είτε επειδή διαγράφηκε