Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΠΡΟΣ ΚΥΡΙΟΝ ΑΛΕΚΟ ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ... ΕΝΤΑΥΘΑTου “Αλιέως”
Οι τελευταίες εξελίξεις από την υπόθεση Β. Ρέστη δικαιώνουν την προσεκτική στάση του lobbystas.gr (*).

Ωστόσο με αφορμή τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες, με την κατάθεση των 5 εκατ ευρώ στο ΤΠ&Δ
θα θέλαμε να θέσουμε 4-5 εύλογα ερωτήματα προς την πλευρά της διοίκησης της Εθνικής και ειδικότερα του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου, λόγω της πολύπειρης δραστηριοποίησης στον τομέα της ναυτιλίας και των δανείων προς εταιρείες του κλάδου.

             Έχει γίνει από την Εθνική - και εάν ναι από ποιά διεύθυνση - έλεγχος του χαρτοφυλακίου ΟΛΩΝ των δανείων της παλιάς FBB;

Για να διευκολύνουμε τον διάλογο - επειδή γνωρίζουμε ακριβώς τι ΔΕΝ έχει γίνει - διευρύνουμε το ερώτημα. 

Ο διορισμένος - από το υπουργείο Οικονομικών - ελεγκτικός οίκος της Grant Thornton έχει γνώση του θέματος; Επειδή μαθαίνουμε, ότι έχει...μαύρα μεσάνυχτα εμπίπτει ή όχι στο πλαίσιο υποχρεώσεων- αρμοδιοτήτων της.


Για να μην ρωτήσουμε τι στο καλό κάνει ο διορισμένος από το δημόσιο επίτροπος, ο οποίος υποτίθεται πως συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δ.σ. για να λαβαίνει γνώση τέτοιων θεμάτων.

    Αληθεύει, πως το ναυτιλιακό χαρτοφυλάκιο- δανείων της παλιάς FBB - το έχει αναλάβει προσωπικά ο Αλεξ. Τουρκολιάς λόγω της πρότερης εμπειρίας του.

 Στον  πρόεδρο του ομίλου Γ. Ζανιά  έχει - έστω - κοινοποιηθεί έκθεση συμπερασμάτων για τα ΄΄δάνεια της FBB΄΄ και το είδος των καλύψεων έναντι εταιρειών του Β. Ρέστη, που έχει αναλάβει να ασφαλίσει η Εθνική.

    Επειδή η Black Rock μας ξανάρχεται- όπως πολύ έγκαιρα μας είχε προϊδεάσει ο αιρετικός & διορατικός φίλος μας - και μάλιστα νωρίτερα απ΄ ότι αρχικά αναμενόταν πόσο έτοιμοι είναι εκεί στην πλατεία Κοτζιά. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους Alpha Bank, Πειραιώς.


(*) δρυός πεσούσης, πας ανήρ ξυλεύεται έλεγαν οι παλιότεροι. Ο lobbystas.gr σέβεται τα ήθη και τα...ειωθότα του παιχνιδιού και αποφεύγει να ΄΄χτυπά΄΄ γονατισμένους. Ότι έχουμε να πούμε το λέμε ενδεχομένως σε χρόνο άσχετο αλλά όταν ο στόχος είναι όρθιος. 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΩΛΕΙΑ 448.454.674€ ΣΤΗΝ FBB;
Στο παρακάτω ΦΕΚ 1137/Β/10-5-2013 περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι ενέργειες της ΤτΕ για το κλείσιμο και την μεταβίβαση της FBB στην Εθνική από την τον Πρόεδρο της ΤτΕ κ. Προβόπουλο Γεώργιο καθώς από την υποδιοικητή κ. Ελένη Δενδρινού-Λουρή.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ αναφέρεται:

«…ii) οι συνολικές καταθέσεις πελατών στο ως άνω πιστωτικό ίδρυμα ανέρχονται την 31.12.2012, σύμφωνα με
διαθέσιμα στοιχεία, σε ποσό ενός δισεκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων
πενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (€ 1.278.351.000) εκ των οποίων το εγγυημένο από το ΤΕΚΕ μέρος, σύμφωνα με
το άρθρο 9 του ν. 3746/2009, όπως ισχύει, ήταν οκτακόσια είκοσι εννέα εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα
έξι χιλιάδες τριακόσια είκοσι έξι ευρώ (€ 829.896.326),
iii) το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα είχε αναλάβει υποχρεώσεις ανερχόμενες, την 31.3.2013, σε ποσό ευρώ ογδόντα
πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδων(€85.886.000) έναντι άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων…»

«…Η απώλεια του μη καλυπτόμενου, κατά το ν. 3746/2009, μέρους των καταθέσεων πελατείας, ανερχόμενου με στοιχεία
31.12.2012, σε ποσό τετρακοσίων σαράντα οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (€ 448.454.674) πρέπει για αυτούς τους λόγους να αποφευχθεί, ενώ η συνέχιση των τραπεζικών εργασιών από άλλο πιστωτικό ίδρυμα κρίνεται ως πρόσφορο μέτρο διασφάλισης της εμπιστοσύνης των καταθετών, της σταθερότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος..»

«…Στα περιουσιακά στοιχεία της «ΕΤΕ» θα προστεθεί το ποσό που θα της καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 63Δ παρ. 13 ν. 3601/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 15 εδ. α΄ του ν. 4051/2012, όπως ισχύουν…»?


ΠΗΓΗ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL88rhjYU1h16f3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZvqv19U5ATRv_OM0raMYehvf-N8YyMszWJ88Al1Ngx7