Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Κυριακή, 12 Μαΐου 2013

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ (;) ΓΙΑ ΤΗΝ FBB ΣΤΟ LOBBYSTAS.GR ...

Η άμεση αντίδραση της  Εθνικής Τράπεζας στο θέμα της FBB, σχετικά με την ανάρτηση του Lobbystas.gr “ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο Μ@Λ@Κ@Σ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ...”. Με ποιον τρόπο επέλεξε να αντιδράσει, τι ισχυρίζεται και η αναμονή της πολύ καυτής … απάντησης - ρεπορτάζ του Lobbystas.gr...

Λάβαμε email ως σχόλιο αναγνώστη σχετικά με την ανάρτηση “ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο Μ@Λ@Κ@Σ ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ...”. 

Το σχόλιο - απάντηση στην ανάρτηση παραπέμπει στην Εθνική Τράπεζα, αφού πλέον ο μόνος που έχει «άμεσο συμφέρον» και αισθάνεται ότι πρέπει  να απαντήσει με τόσες λεπτομέρειες, που δεν αναφέρονται ούτε καν στο επίσημο δελτίο τύπου,  δεν είναι ούτε ο Ρέστης, ούτε οι αναγνώστες του Lobbystas.gr, παρά μόνο η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Στα όσα δε ισχυρίζεται η Εθνική έρχεται … καυτό ρεπορτάζ. Η συνέχεια επί του Lobbystas.gr

Το σχόλιο - απάντηση.


Στην υπό εκκαθάριση FBB, της οποίας η άδεια τραπεζικών εργασιών ανακλήθηκε και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής ο κ. Γαλανόπουλος, παραμένουν:

- Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της FBB έναντι των μετόχων της.

- Οι συμβάσεις εργασίας με τρίτους

- Οι υποχρεώσεις και αξιώσεις της FBB έναντι τρίτων

- Οι υποχρεώσεις που κατά το νόμο ικανοποιούνται από το προϊόν εκκαθάρισης

- Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις της τράπεζας κατά του Ελληνικού Δημοσίου

- Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις έναντι ασφαλιστικών φορέων.

- Οι υποχρεώσεις έναντι ασφαλιστικών εταιρειών για πρόσθετη ασφάλιση των υπαλλήλων της τράπεζας

- Δάνεια που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση καθώς και δικαιώματα από την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή από άλλου είδους εγγυοδοτικές συμβάσεις με τρίτους που βρίσκονται επίσης σε οριστική καθυστέρηση


- Οι εξασφαλίσεις που σχετίζονται με οριστικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια

- Το ομόλογο ύψους 50 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η FBB εκδίδοντας προνομιούχες μετοχές υπέρ ελληνικού Δημοσίου

- Καθώς και 4 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά της διαθέσιμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: