Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ...

Η ΤτΕ, το υπουργείο οικονομικών (ΣΔΟΕ – Αρχή για την καταπολέμηση) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρνούνται να κάνουν το καθήκον τους που θα οδηγoύσε στην αποκάλυψη των πολιτικών που δωροδοκήθηκαν από την Siemens.
   
Απόσπασμα από την επιστολή της εξεταστικής επιτροπής της βουλής. Πως δούλευε το πλυντήριο, η δημόσια παραδοχή ότι υπάρχουν και άλλοι λογαριασμοί που λάδωναν πολιτικούς οι οποίοι όμως παραμένουν άγνωστοι!!! 

Επιστολή προς τον διοικητή της ΤτΕ κ. Γ. Προβόπουλο, 09-06-2010

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ’-ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
«ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ 
“SIEMENS” ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ» 

ΠΡΟΣ

Α) το Διοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος, κ. Γ. Προβόπουλο

Β) το Υπουργείο Οικονομικών, Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, κ. Ι. Καπελέρη

Γ) το Υπουργείο Οικονομικών, Πρόεδρο της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κ. Σ. Γκρόζο

Δ) τον Πρ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Α. Γαβριηλίδης


Από την έρευνα της Επιτροπής, έχει διαπιστωθεί ότι πλήθος τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων (υπεράκτιες και μη εταιρίες), έχουν τροφοδοτηθεί από τροφοδότες λογαριασμούς, οι οποίοι έχουν εκδοθεί επ’ ονόματι εξωχώριων εταιριών (Martha Overseas, Martha Holdings, Placid Blue, Fairways Estates), οι οποίες ελέγχονταν από στελέχη της Siemens Hellas (Μαυρίδης, Χριστοφοράκος ή παρένθετα πρόσωπα Λέτσας, Καλδής) και χρησιμοποιούντο για τον χρηματισμό υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων στην Ελλάδα (μαύρα ταμεία της Siemens).

Οι δικαιούχοι των τροφοδοτημένων λογαριασμών, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνάς μας, δεν τεκμηριώνεται πλήρως ότι εμπλέκονται όλοι άμεσα και με γνώση σχετικά με την πηγή και την αιτία διακίνησης του μαύρου χρήματος, που είχε ως προέλευση τα μαύρα ταμεία της Siemens και προορισμό υπηρεσιακούς ή πολιτικούς παράγοντες της χώρας μας.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο από την κατάθεση Μαυρίδη (στελέχους της Siemens, εμπλεκομένου στον χρηματισμό ελλήνων) στα πλαίσια του διενεργηθέντος εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας (σχετ.1), όσο και την κατάθεση ενώπιον του Ελβετού Εισαγγελέα (σχετ.2), του Jan Claude Oswald, τραπεζικού στελέχους της τράπεζας Dresdner Bank στην Ελβετία, εντεταλμένου στη διαχείριση λογαριασμών τόσο των εταιριών Martha  Overseas και Martha Holdings που ελέγχονταν από τον Μαυρίδη, αλλά και των εταιριών (Placid Blue και Fairways Estates) που ελέγχονταν από τους Λέτσα, Καλδή και Χριστοφοράκο και ίσως και άλλων, αγνώστων ακόμη σε εμάς, λογαριασμών που προορίζονταν για τον χρηματισμό πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων του ελληνικού κράτους ή οργανισμών και εταιριών του δημόσιου τομέα, εξάγεται ευθέως το συμπέρασμα ότι οι βασικοί τρόποι διακίνησης «μαύρου» χρήματος ήσαν οι εξής:

I. Από τους τροφοδότες παραπάνω λογαριασμούς (μαύρα ταμεία Siemens) εμβάζονταν ποσά σε λογαριασμούς παρένθετων προσώπων ή εταιρειών και εν συνεχεία τα παρένθετα ενέβαζαν τα ποσά σε κωδικούς ή ονομαστικούς λογαριασμούς των τελικών αποδεκτών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, οι οποίοι ήσαν είτε κρατικοί υπάλληλοι είτε πολιτικά πρόσωπα είτε υπάλληλοι κρατικών εταιρειών.

II. Ο Oswald επισκεπτόταν τακτικά την Ελλάδα και συναντιόταν με στελέχη του χρηματιστηριακού και τραπεζικού συστήματος της χώρας, τα οποία είτε τον έφερναν σε επαφή με έλληνες πολίτες, είτε ενεργούσαν για λογαριασμό ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ήθελαν να εξάγουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε τράπεζες του εξωτερικού, χωρίς ν’ αφήσουν ίχνη της συναλλαγής στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ο προφανέστερος λόγος του ενδιαφέροντος που εκδήλωναν οι παραπάνω έλληνες πολίτες, ήταν να αποφύγουν τους ελέγχους, οι οποίοι είχαν θεσπιστεί με το Ν. 2331/95 όπως αυτός τροποποιούνταν διαχρονικά και ισχύει και σήμερα σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν και το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Επίσης, ένα άλλο πιθανό κίνητρο για τους τρίτους ενδιαφερομένους που πρέπει να ερευνηθεί, είναι η βούληση αγοράς από αυτούς μετοχών εταιριών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο χωρίς να φαίνεται ο πραγματικός αγοραστής, αλλά αντί γι’ αυτόν η εταιρία του εξωτερικού, η οποία δίδει τις εντολές αγοράς και πώλησης και στην οποία κατέληξαν τελικά τα χρήματα από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens.

Τα χρηματικά αυτά ποσά παρεδίδοντο τοις μετρητοίς στην Ελλάδα στον Oswald ή στους συνεργάτες του από τους έλληνες ενδιαφερόμενους, αυτός εν συνεχεία τα παρέδιδε, επίσης μετρητά, στα στελέχη της Siemens στην Ελλάδα που ήσαν εντεταλμένα για τον χρηματισμό ελλήνων και έτσι κατέληγαν στον εδώ παράνομο προορισμό τους.

Οι «εισπράξεις» που ελάμβαναν χώρα κατά τον παραπάνω τρόπο στην Ελλάδα, «εξοφλούντο» από τον Oswald ως τραπεζικού διαχειριστή των λογαριασμών των εταιριών που ήλεγχαν οι παραπάνω Μαυρίδης, Λέτσας, Καλδής, Χριστοφοράκος, με τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς που διατηρούσαν στο εξωτερικό οι διάφοροι έλληνες «ενδιαφερόμενοι» που συνεργάστηκαν (για τους δικούς τους λόγους) στην παραπάνω διαδικασία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπήρχαν δύο παράλληλες διαδικασίες.

Η μια ελάμβανε χώρα στην Ελλάδα και συνιστούσε ένα κύκλο διακίνησης μεγάλων ποσών σε μετρητά και η άλλη ήταν μια αντικριστή διαδικασία που γινόταν διατραπεζικά και συνίστατο στην εξόφληση των εισπράξεων αυτών από τους παραπάνω λογαριασμούς των «μαύρων ταμείων», προς τους λογαριασμούς των προσώπων που παρέδωσαν τα μετρητά στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητα του βαθμού γνώσης των ελλήνων ενδιαφερομένων σε λογαριασμούς των οποίων εμβάστηκαν τα παραπάνω ποσά, σχετικά με την πηγή των εμβασμάτων και του σκοπού τον οποίο εξυπηρετούσαν οι εμβάζοντες λογαριασμοί (χρηματισμός πολιτικών προσώπων και υπηρεσιακών στην Ελλάδα, ζήτημα που ερευνάται παράλληλα τόσο από την ποινική Δικαιοσύνη, όσο και από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής), εγείρεται ένα αυτονόητο ζήτημα σχετικά με μια παράνομη πρακτική στην οποία συνεργούν χρηματιστές, τραπεζικά στελέχη, αλλά και άλλοι έλληνες πολίτες, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.2331/95 όπως ισχύει μέχρι και σήμερα (Ν.3691/2008) σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Διαπιστώνεται κατ’ ελάχιστον, ότι οι διακινητές των μαύρων ταμείων της Siemens, εκμεταλλεύτηκαν μια «υποδομή» η οποία υπήρχε στη χώρα με βάση χρηματιστηριακά στελέχη και στελέχη τραπεζών που διενεργούσαν παράνομα εργασίες μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό (βλ. κατάθεση Αρτέμιου Θεοδωρίδη, σχετ.3) και αξιοποιώντας αυτήν την υποδομή, έστησαν ένα μηχανισμό ανάληψης χρημάτων στην Ελλάδα με σκοπό τον χρηματισμό, που εξασφάλιζε παράλληλα και τη διακοπή των ιχνών μεταξύ των μαύρων ταμείων και των τελικών παραληπτών των χρημάτων.

Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι οι:

Α) Γεώργιος Καλδής του Χριστοφόρου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Αθανασίου Διάκου 64) και

Β) Αλέξανδρος Λέτσας του Φρίξου, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής (Χελιδούς 3)

κατ’ εντολή του Μιχαήλ Χριστοφοράκου ίδρυσαν τις εταιρείες Placid Blue και Fairways Estates οι οποίες είναι ταυτοποιημένες με τη διακίνηση χρημάτων από τα μαύρα ταμεία της Siemens προς Έλληνες πολιτικούς (βλ. υπομνήματα παροχής εξηγήσεων των Καλδή και Λέτσα στον Εισαγγελέα Αθανασίου, σχετ.4, 5).

Με αυτούς έχουν συνεργαστεί με την έννοια της διαμεσολάβησης προς εύρεση ενδιαφερομένων ατόμων για την αδιαφανή μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό οι:

1. Σάββας Γιαννακάκης, χρηματιστής, κάτοικος Αθηνών Αττικής (Ρηγίλλης 2)-(βλ.υπόμνημα του στον εισαγγελέα Αθανασίου σχετ.12 και υπόμνημα Τυρογαλά σχετ. 13 στον εισαγγελέα Αθανασίου)

2. Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης του Γεωργίου, κάτοικος Κορωπίου Αττικής (Λ. Σουνίου 93-95, Αγία Μαρίνα)(βλ.κατάθεση του στην ανακρίτρια Νικολακέα σχετ. 11 και κατάθεση Κάτσικα στην Επιτροπή)

Από τις καταθέσεις ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και τα λοιπά έγγραφα που έχουν περιέλθει σε γνώση μας από την ανακριτική δικογραφία της τακτικής δικαιοσύνης και που συνημμένα σας γνωστοποιούμε, προκύπτει ότι κάτω από τον Oswald και σε άμεση σχέση με αυτόν, ευρίσκοντο οι εξής έλληνες χρηματιστές και τραπεζικοί:

1) Γρηγόριος Κυριτσάκας, Δικηγόρος, Πρόεδρος χρηματιστηριακής, κάτοικος Αθηνών Αττικής (Λούρου 1, Μέγαρο Μουσικής),(βλ.κατάθεση του Κυριτσάκα σχετ. 6)

2) Ιωάννης Παναγιωτόπουλος, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. της τράπεζας SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, πιθανή δ/νση Καλλιθέα Αττικής (Κολοκοτρώνη 53), (βλ.κατάθεση Oswald, σχετ.2)

3) Η σύζυγος του παραπάνω Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, κυρία Σκουταροπούλου αγνώστων λοιπών στοιχείων, η οποία φέρεται λαβούσα και προμήθεια για τη διαμεσολάβησή της (βλ. κατάθεση Oswald, σχετ.2 συνημμένο έγγραφο 1)

Επίσης, με τους παραπάνω συνεργάστηκαν και πάντως στους λογαριασμούς τους κατέληξαν διάφορα ποσά, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που σας διαβιβάζουμε (σχετ.2, 7, 8, 9,10), τα παρακάτω φυσικά και νομικά πρόσωπα ...........

 ................. Σε σχέση με τα παραπάνω πρόσωπα (από υπ’αριθμ. 1 έως υπ’αριθμ. 17) στους λογαριασμούς των οποίων εμβάστηκαν τα καθ’ έκαστον ποσά από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens


εμφιλοχωρεί οπωσδήποτε η πιθανότητα να μην εμπλέκονται απλά ως λαθροδιακινητές χρηματικών ποσών προς τράπεζες του εξωτερικού, αλλά να εμπλέκονται και επί της ουσίας όλοι ή κάποιοι εξ’ αυτών, ως παραλήπτες των παραπάνω ποσών για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι εν τοιαύτη περιπτώσει έχουν διαπράξει το έγκλημα της παθητικής δωροδοκίας.

Ως εκ τούτου, ενδιαφέρει την Επιτροπή μας να ερευνηθεί πιθανή διαδρομή χρήματος  και συναφώς οι εκροές από τους λογαριασμούς των παραληπτών προς πολιτικά πρόσωπα ή υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου ή υπαλλήλους εταιριών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελεγχθεί το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των παραπάνω προσώπων και ιδιαίτερα για τα επίμαχα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία εμβάζονται τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στο εξωτερικό, ώστε να διακριβωθεί:

Α) Κατά την χρονική περίοδο που δέχθηκαν τα εμβάσματα οι παραλήπτες, είχαν πράγματι προηγηθεί αναλήψεις από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς στην ημεδαπή προς παράδοση των μετρητών στον Oswald, για την «εξαγωγή» στους λογαριασμούς τους στο εξωτερικό, ή αντιθέτως και ιδιαίτερα αν λείπει τέτοια ανάληψη, εμβάστηκαν τα χρήματα από «μαύρα ταμεία» της Siemens στους λογαριασμούς τους, ώστε αυτοί εν συνεχεία, από τους ίδιους λογαριασμούς, να τα επαναμεταβιβάσουν στους πιθανούς τελικούς «δικαιούχους»;

Συνεπώς ζητείται:

α) η κίνηση όλων των λογαριασμών των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα να επισημανθούν (εφόσον εντοπιστούν) ύποπτες εκροές προς πολιτικά πρόσωπα ή υπηρεσιακούς και εν πάσει περιπτώσει, προς πρόσωπα με τα οποία δεν έχουν κάποια επαγγελματική σχέση με τους παραλήπτες (ιδιαίτερα στην περίπτωση λογαριασμών εταιριών).

β) Κάθε πληροφορία για τυχόν αγορά μετοχών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο από τους λογαριασμούς των παραπάνω προσώπων ή εταιριών.

Β) Ερωτάται α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς β) η Τράπεζα της Ελλάδος γ) η Αρχή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αν έχει υποβληθεί ανάλογο αίτημα από την Ελληνική Δικαιοσύνη προς

α) αυτές στα προηγούμενα στάδια (προκαταρκτική εξέταση, κύρια ανάκριση)

β) σε καταφατική απάντηση, αν έχει γίνει σχετικός έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή της Τ τ Ε και αν ναι, να μας αποσταλούν τα σχετικά πορίσματα και προϊόντα των ελέγχων.


Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής

             ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: