Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΟΥ Χ.Α ...


Την εξαμηνιαία αναθεώρηση – η οποία θα εφαρμοστεί μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της τελευταίας Παρασκευής του Νοεμβρίου 2012 ενέκρινε η συμβουλευτική επιτροπή των δεικτών FTSE/ΧΑ. Συνοπτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η νέα δομή αφορά στις ακόλουθες αλλαγές:

- FTSE/ΧΑ 20 θα μετονομαστεί σε Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap και θα έχει 25 συμμετέχοντες αντί για 20
 - FTSE/ΧΑ 20 Capped θα μετονομαστεί σε Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap Capped και θα έχει 25 συμμετέχοντες αντί για 20
 - FTSE/ΧΑ 20 Net Συνολικής Απόδοσης θα μετονομαστεί σε Δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης και θα έχει 25 συμμετέχοντες αντί για 20
 - FTSE/ΧΑ Mid Cap δείκτης θα έχει 20 συμμετέχοντες αντί για 40
 - Ο υπολογισμός του FTSE/ΧΑ Small Cap δείκτη θα παύσει οριστικώς.
 - Ο υπολογισμός του FTSE/ΧΑ Liquid Mid δείκτη θα παύσει οριστικώς.
 - FTSE/ΧΑ Δείκτης Αγοράς θα συνεχίσει να υπολογίζεται ως δείκτης αναφοράς στον οποίο θα συμμετέχουν οι μετοχές των δεικτών FTSE/ΧΑ Large Cap, FTSE/ΧΑ Mid Cap καθώς και οι μετοχές που ικανοποιούν τα κριτήρια των βασικών κανόνων των δεικτών.
 - Οι κλαδικοί δείκτες θα υπολογίζονται βασιζόμενοι στις εταιρείες που συμμετέχουν στον FTSE/ΧΑ Δείκτη Αγοράς.

 Λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις των εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών, για την περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2012, τα αποτελέσματα της αναθεώρησης είναι τα εξής:

 • FTSE/ΧΑ Large Cap

 Έξι (6) προσθήκες, μια (1) διαγραφή και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρησηοι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι πέντε (25). Ειδικότερα, εισέρχονται οι μετοχές των ΟΛΠ, Eurobank Properties,


Frigoglass, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή και Intralot. Διαγράφεται η μετοχή της Cyprus Popular Bank, ενώ αλλάζει η στάθμιση για τις μετοχές των Τιτάν (από 100% σε 75%) και Eurobank (από 75% σε 100%).

 Επιλαχούσες μετοχές για το δείκτη είναι οι: Σωληνουργεία Κορίνθου, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, Lamda Development, Cyprus Popular Bank.

 • FTSE/ΧΑLargeCapNetΣυνολικής Απόδοσης

 Έξι (6) προσθήκες, μια (1) διαγραφή και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρησηοι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι πέντε (25). Όπως και στον FTSE/ΧΑ Large CapΕιδικότερα, εισέρχονται οι μετοχές των ΟΛΠ, Eurobank Properties, Frigoglass, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή και Intralot. Διαγράφεται η μετοχή της Cyprus Popular Bank, ενώ αλλάζει η στάθμιση για τις μετοχές των Τιτάν (από 100% σε 75%) και Eurobank (από 75% σε 100%).

 • FTSE/ΧΑ Large Cap Capped

 Έξι (6) προσθήκες, μια (1) διαγραφή και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι πέντε (25) (οι αλλαγές αφορούν τις μετοχές που έχουν προαναφερθεί). Οι νέοι συντελεστές στάθμισης (CappingFactors) θα υπολογιστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της δεύτερης Παρασκευής του Δεκεμβρίου και οι αλλαγές θα εφαρμοστούν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της τρίτης Παρασκευής του Δεκεμβρίου.

 • FTSE/ΧΑ Mid Cap

 Έξι (6) προσθήκες, είκοσι έξι (26) διαγραφές και μηδενικές (0) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι είκοσι (20). Συγκεκριμένα οι προσθήκες αφορούν τις μετοχές των: Lamda Development, Cyprus Popular Bank, Γρ. Σαράντης, Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης και Νηρεύς. Οι διαγραφές αφορούν τις μετοχές: J&P Αβαξ, Υγεία, Flexopack, Καράτζη, Κλουκίνας – Λάππας, Ρεβόιλ, Καραμολέγκος, Αλκο Ελλάς, Κυριακούλης, Pasal, Eurobank Properties, Frigoglass, ΕΧΑΕ, Τέρνα Ενεργειακή, Intralot, Intrakat, Κρέτα Φαρμ, Ελαστρον, Κέκροψ, ΕΤΕΜ, Παρνασσός, AS Company, Profile, Δρομέας, Dionic και Μοχλός. Επιλαχούσες μετοχές για το συγκεκριμένο δείκτη είναι οι: Intrakat, Κρέτα Φαρμ, Ελαστρον, Κέκροψ, ΕΤΕΜ, Παρνασσός, AS Company, Profile, Δρομέας, Dionic.

 • FTSE/ΧΑ Liquid Mid
 Παύει ο υπολογισμός του δείκτη.

 • FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικός Δείκτης
 Μηδενικές (0) προσθήκες, διαγραφές και αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι επτά (7).

 • FTSE/ΧΑ Small Cap
 Παύει ο υπολογισμός του δείκτη.

 • FTSE/ΧΑ Market Index

 Επτά (7) προσθήκες, δώδεκα (12) διαγραφές και δύο (2) αλλαγές στάθμισης. Μετά την αναθεώρηση οι συμμετέχοντες θα είναι πενήντα οχτώ (58). Ειδικότερα, προστίθενται οι μετοχές: ΟΛΠ, Lamda Development, Γρ. Σαράντης, Πλαίσιο, Πλαστικά Θράκης, Νηρεύς, Audiovisual και διαγράφονται οι: J&P Αβαξ, ΥΓΕΙΑ, Flexopack, Καράτζη, Κλουκίνας – Λάππας, Ρεβόιλ, Καραμολέγκος, ΑΛΚΟ Ελλάς, Κυριακούλης, Pasal, Q&R, ΚΡΕΚΑ. Αλλάζει η στάθμιση για τις μετοχές των Τιτάν (σε 75% από 100%) και Eurobank (από 75% σε 100%).

 • FTSE/ΧΑ Κλαδικοί Δείκτες

 Όλες οι αλλαγές στην σύνθεση του FTSE/ΧΑ Δείκτη Αγοράς θα εφαρμοστούν στη σύνθεση των αντίστοιχων FTSE/ΧΑ Κλαδικών δεικτών. Βάσει αυτού, ο υπολογισμός των δεικτών:
 - FTSE/ΧΑ Χημικά,
 - FTSE/ΧΑ Μέσα Ενημέρωσης
 θα ξεκινήσει ξανά στην τιμή κλεισίματος τους την 25η Μαρτίου.

 Επιπροσθέτως, η επιτροπή ενέκρινε μια σειρά από αλλαγές στους βασικούς κανόνες των δεικτών FTSE/ΧΑ ώστε να αντανακλούν την εφαρμογή της νέας δομής των δεικτών. Τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:

 - Εφαρμογή νέων ορίων για εισαγωγή και αφαίρεση από τους δύο βασικούς δείκτες. Καθώς οι συμμετέχοντες στον FTSE/ΧΑ Large Cap πρόκειται να αυξηθούν κατά 5, τα όρια θα αλλάξουν σε, 20 για εισαγωγή και 31 για αφαίρεση, έναντι των 15 και 25. Αντιστοίχως, θα αλλάξουν και τα όρια για τον FTSE/ΧΑ Mid Cap δείκτη σε, 35 για γρήγορη είσοδο και 56 για αφαίρεση.

 - Εφαρμογή αλλαγών ώστε να αντανακλάται η παύση του υπολογισμού των δεικτών FTSE/ΧΑ Liquid mid και FTSE/ΧΑ Small Cap.

 - Εφαρμογή αλλαγών ώστε να αντανακλάται η μετονομασία του δείκτη FTSE/ΧΑ 20 σε FTSE/ΧΑ Large Cap.

 Οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 03 Δεκεμβρίου 2012.

Εξαμηνιαία Αναθεώρηση Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α.

 Παράλληλα, η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. κατά την σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσης τους:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
 Τέσσερις (4) προσθήκες και τέσσερις (4) διαγραφέςαπό την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν εξήντα(60) μετοχές. Οι προσθήκες αφορούν τις: Δάιος, Intrakat, ΚΡΙ – ΚΡΙ και Inform Λύκος. Διαγράφονται οι: Reds, Dionic, Πλαίσιο και Flexopack.

 • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.
 Τέσσερις (4) προσθήκες και τέσσερις (4) διαγραφές από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν εξήντα  (60) μετοχές.

 • Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.
 Επτά(7) προσθήκες και επτά(7) διαγραφέςαπό την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη. Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν είκοσι (20) μετοχές. Συγκεκριμένα, προστίθενται οι: Reds, FG Europe, Profile, Cyclon, Αιολική ΑΕΕΧ, Παρνασσός και ΓΕΒΚΑ. Διαγράφονται οι: Intrakat, ΚΡΙ – ΚΡΙ, Inform Λύκος, Mevaco, Σελόντα, ΕΛΓΕΚΑ και Ανδρομέδα.

 • Δείκτης Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.
 Μια (1) προσθήκηκαι καμιά (0) διαγραφή από την υφιστάμενη σύνθεση του Δείκτη.Στη νέα σύνθεση του Δείκτη θα συμμετέχουν δέκα τέσσερις (14) μετοχές.

 Όλες οι αλλαγές θα πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των συναλλαγών της συνεδρίασης της Δευτέρας 03 Δεκεμβρίου 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: