Ο ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΤΗΝ DONSKOY TABAK ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΚΑΠ

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012

ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ CASH Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ;


Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά ανακοινώνει ότι η κ. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου και ο κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος προέβησαν εξωχρηματιστηριακά στην πώληση 356.221 και 242.858 μετοχών αντίστοιχα στις εταιρίες Blue Water Holding και High Gate Holding. Συγκεκριμένα, η κ. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου προέβη στις 8/6/2012 στην πώληση, εξωχρηματιστηριακά, 356.221 κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 1.674.238,70, στην εταιρία Blue Water Holding S.A.  Επίσης, ο κ. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος προέβη στις


8/6/2012 στην πώληση, εξωχρηματιστηριακά, 242.858 κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας, συνολικής αξίας ευρώ 1.141.432,60 στην εταιρία High Gate Holding S.A.  Για τις ανωτέρω συναλλαγές έχουν υποβληθεί στην εταιρία γνωστοποιήσεις στις 11/6/2012 αντίστοιχα από: Την κ. Φλώρα Μαρία Π. Κυριακοπούλου, με την ιδιότητά της ως μέλος του Δ.Σ. και από την εταιρία Blue Water Holding S.A. ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με την κ. Κυριακοπούλου, η οποία και ελέγχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Blue Water Holding S.A. Τον κ. Οδυσσέα Π. Κυριακόπουλο, με την ιδιότητά του ως πρόεδρος του Δ.Σ. και από την εταιρία High Gate Holding S.A. ως συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Κυριακόπουλο, ο οποίος και ελέγχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της High Gate Holding S.A.

Δεν υπάρχουν σχόλια: